Ponúkame opravy a montáže rozvodov vody v domoch a bytoch pracujeme s materialom PPR .

Zváranie plastov má jednoznačný cieľ a to dosiahnuť miesto spojenia tak, aby sme vykonali kvalitný zvar. Kvalitný zvarový spoj docielime voľbou vhodnej teploty a technológie. Rozdiel je v spôsobe privádzania tepla. Teplo k vytvoreniu zvaru môžeme priviesť od povrchu alebo od stredu spoja. Polyfúzne zváranie je spôsob zvárania horúcim spôsobom. Polyfúzne zváračky používame na spájanie rúr a pri zhotovovaní hrdlových spojov. 
Zváranie PPR tvaroviek a rúr ponúkame aj pri pripájaní spotrebičov a zhotovení nových trás prívodu vody k inštalovanému zariadeniu .
ppr3gif