Cenník prepravy servisných pracovníkov 

Orientačné ceny výsledná suma je podľa dohody a rozsahu prác 

doprava servisného pracovníka 0,5 euro / km
doprava materiálu do 150 kg 1 euro /km