Rozdelenie vypínačov a ich použitie .

Základné rozdelenie vypínačov .


Vypínač č.1

Používa sa na ovládanie jedného svetla z jedného miesta, čiže je jednopáčkový a samozrejme najpoužívanejší pre ovládanie svetla v miestnostiach kde sa vchádza jednými dverami ako väčšina izieb v bytoch a domoch.

Použitie: izby, komory, záchody, šatníky...

cislo1png


Vypínač č.6

 Použitie na ovládanie jedného svetla z dvoch miest, nazýva sa taktiež chodbový alebo schodiskový vypínač. Elektrikári ho môžu nazývať aj ako striedavý prepínač. Schodiskový systém umožňuje rozsvietiť jedno svetlo prvým vypínačom a zhasnúť to isté svetlo druhým vypínačom. Tento vypínač je jednopáčkový a dá sa zapojiť aj ako vypínač č.1.

Použitie: chodby, schodiská, haly...


vypinac6a6pngVypínač č.5

Vypínač , ktorý ovláda dve svetlá z jedného miesta. Nazýva sa aj sériový alebo lustrový vypínač, používa sa najmä v obývačkách, kúpeľniach alebo halách. Dá sa ľudovo povedať, že sú to dva vypínače č.1 v jednom vypínači , ale prepojené na prívode . Má dve páčky .

Použitie: obývačky, kúpeľne, záchody...


vypinacc5png


Vypínač č.7

Jednopáčkový vypínač, ktorý sa používa iba v schodiskových systémoch, keď chceme jedno svetlo ovládať z viac ako dvoch miest ( 2 x vypínač č.6 ) treba ho zaradiť vždy medzi vypínače č.6. Nazýva sa aj krížový, pre funkčnosť schodiskového vypínača sa musí dodržať táto rovnica: č.6 –  č.7 – č.6, alebo č.6 – č.7 – č.7 – č.7 – č.6, takže vypínač č.6 musí byť vždy na koncoch a medzi nimi musia byť len vypínače č.7.

Použitie: chodby, schodiská, haly...

vypinacc676png


Vypínač č.5b (6+6)

Tento dvojpáčkový vypínač sa používa všade tam kde treba ovládať dva schodiskové systémy z jedného miesta, sú to vlastne dva vypínače č.6 v jednom ( podobne ako vypínač č.5 ).

Použitie: chodby, schodiská, haly...

vypina5bpng

Vypínač č.2

Tento jednopáčkový vypínač je vlastne dvojpólový, pretože zapína a rozpína dva kontakty zároveň. Je to ako keby boli dva nezávislé vypínače č.1 v jednom vypínači pod jedným krytom spoločne ovládané. Vyznačujú sa vyššou prúdovou zaťažiteľnosťou 16 alebo 20A, kvôli ich použitiu najmä pri vypínaní varnej dosky alebo sporáka. Tieto vypínače sa odlišujú označením polohy páčky nulou a jednotkou.

Použitie: varné dosky, sporáky...

Bez-nzvu-2JPG